Honorowy Patronat Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Program Zindywidualizowanego Wsparcia został objęty Honorowym Patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, który jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięć, bezpośrednio związanych z obszarem działania Ministerstwa.

Powyższe stanowi ukoronowanie naszych działań i świadczy o celowości oraz zasadności wdrażania Programu Zindywidualizowanego Wsparcia.